กรมประมงเปิดรับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

หางานราชการ

กรมประมงเปิดรับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หางานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  : 4  อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมัคร http://www.fisheries.go.th/personnel/ หรือ http4://www.fisheries.go.th/ หรือ http://job.fisheries.go

เอกสารประกอบการสมัครสอบ – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม