การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 76 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคลากรประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2561

หางานราชการ

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 58 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2561

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (พนักงาน)
1. เลขานุการ จำนวน 3 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
2. พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
3. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
4. มัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
7. บุคลากร จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
8. นักบัญชี จำนวน 6 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
9. พนักงานงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
10. พนักงานการเงิน จำนวน 7 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
11. พนักงานวางแผน จำนวน 6 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
12. ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
13. พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
14. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
15. นักสถิติ จำนวน 3 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
16. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
17. พนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
18. พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
19. พนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
20. พนักงานประสานการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
21. นักออกแบบ จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)

ลูกจ้าง ททท.
1. ลูกจ้างทำหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
2. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
3. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
4. ลูกจ้างทำหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
5. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)
6. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา (คุณสมบัติในตำแหน่ง)

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ระเบียบการรับสมัครระเบียบการรับสมัคร

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม