การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 27 อัตรา

หางานราชการ

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา และขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุหลายตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
1.1 วิศวกร (วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา
1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
1.3 วิศวกร (โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
1.4 วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
1.5 วิศวกร (เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
1.6 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

3. นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางการบัญชี

4. นักวิชาการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

5. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

6. นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

7. นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย

8. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

9. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

10. ช่าง (ด้านควบคุมงานก่อสร้าง)(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปวส. ทางช่างก่อสร้าง โยธา

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ (ทุกวัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ช่าง)

หางานราชการ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม