บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ และบริษัทในเครือเปิดรับพนักงานจำนวนมาก

สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด

 1. Venture Capital Manager จำนวน 1 อัตรา
 2. นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 3. Media Communication Manager จำนวน 1 อัตรา
 4. Marketing Communication Manager จำนวน 1 อัตรา
 5. Assistant Marketing Communication Manager จำนวน 1 อัตรา
 6. IT Support จำนวน 3 อัตรา
 7. Technical Support จำนวน 1 อัตรา
 8. Database Administrator จำนวน 1 อัตรา
 9. Web Developer จำนวน 1 อัตรา
 10. เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
 11. Trade Marketing Manager – Vending Machine จำนวน 1 อัตรา
 12. Channel Management Supervisor
 13. Media and Advertising Manager – Vending Machine จำนวน 1 อัตรา
 14. Mobile Developer จำนวน 1 อัตรา
 15. Data Analyst จำนวน 1 อัตรา
 16. ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 17. Sale Support จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
 19. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (สื่อโฆษณาดิจิทัล) จำนวน 1 อัตรา
 20. ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Retail) จำนวน 1 อัตรา
 21. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด (Food Product) จำนวน 1 อัตรา
 22. ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 23. พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน ปวช./ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 24. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 25. เจ้าหน้าที่บัญชี (บ.ซีทีจี 2002 จำกัด) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรนชั่น จำกัด

 1. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

 1. Assistant Brand Manager (Alcohol) จำนวน 1 อัตรา
 2. Trade Marketing Manager/Supervisor จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานขายเงินสด (ต่างจังหวัด) จำนวน 1 อัตรา
 4. Assistant Brand Manager (Singha Beer) จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานภาษี จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิจัยข้อมูลการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่การเงิน (Modern Trade) จำนวน 2 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่การเงิน (Co-Brand/Special Channel) จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้) จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่การเงิน (Reconcile Bank) จำนวน 2 อัตรา
 13. Assistant Brand Manager (Beverage) จำนวน 2 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดหา จำนวน 1 อัตรา
 15. Merchandising Supervisor UPC จำนวน 1 อัตรา
 16. Category Analyst Manager จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 18. หัวหน้าหน่วยการตลาดพิเศษแอลกอฮอล์ตลาดท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่บุคคล (แรงงานสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด

 1. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด

 1. นักวิทยาศาสตร์ (ประจำจังหวัด เชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

 1. พนักงานวางบิล เก็บเช็ค (Bill Collector) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท ข้าวพันดี จำกัด

 1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (อาวุโส) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท สิงห์ รีเจนนัล โฮสติ้ง จำกัด

 1. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค (AEC) จำนวน 2 อัตรา
 2. Section Manager – Sales Capabilities จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานที่นี้ –  สมัครงานบุญรอดบริวเวอรี่

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม