สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

สมัครงาน-กสิกรไทย

สมัครงาน KBANK 2561

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Relationship Manager (SME) / ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 23 – 40 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขาย และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok Area
 2. SME Product Integration Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์, การเงิน, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 3. Executive Secretary
  คุณสมบัติ :
  • Thai Male/ Female, age 22 – 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in any related field with Secretarial and Administrative support roles is preferable.
  • New graduated are welcome.
  • Fluent in English communication
  • Excellent computer literacy – Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 4. Customer Analytics Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degrees in relevant fields (i.e. Statistics, Computer Science, Economics, Quantitative Analysis etc.)
  • Strong business acumen, 2-3 years of work experience highly preferred
  • Intellectual curiosity, ability to ask questions effectively and ability to learn quickly
  • Excellent communication skills and ability to work directly with stakeholders at all levels
  • Outstanding prioritization and organization skills
  • Hand-on experience in Data Analytics Tools (e.g. Tableau, Power BI, etc.)
  • Experience in investment industry and/or tech industry is highly valued, although not necessary
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 5. Relationship Manager – AEC Market
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Banking & Finance, Finance or related field
  • Minimum 5 years of working experience in Corporate Banking – Relationship Manager role or Trade , Credit , Loan Product Manager
  • Strong credit and financial analysis skill
  • Good command in English and/or Chinese Mandarin
  • Strong interpersonal, communication and negotiation skills
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 6. Credit and Corporate Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 7. Relationship Management – Commercial Fleet Finance Business
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Financial or Economics
  • Preferably in Relationship Management or Credit Analysis experience
  • Have driving license, possess own car and able to use for working
  • Strong analytical, writing and communication skill
  • Good knowledge of banking / leasing business
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 8. Assistant Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
  • 0-3 years experience in analysis or investment banking area.
  • Good Command of written and spoken English.
  • Be able to work under pressure
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 9. Marketing Communication Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ / การตลาด / สถิติ
  • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในด้านการตลาด / ที่ปรึกษาการตลาด (Consumer Product Preferred)
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด / กลุ่มลูกค้า
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 10. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีใจรักงานบริการและการขาย
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร
 11. Enterprise Data Analytics Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Above in quantitative fields such as Data Science/Analytics, AI, Engineering, Operations Research, Computer Science/Engineering, Statistics, Mathematics, or related fields.
  • Experienced in Analytics Model coding using Python / R / SQL / Scala / Java / C# / C++
  • Sound Knowledge in Data Science and Analytics models (Machine Learning, Statistics, Optimization, etc.)
  • Demonstrate a keen interest in working with big data platform
  • Positive attitude and Team-working mindset
  • Understanding in banking/financial business would be advantage
  • Both experienced and new graduate candidate will be considered
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 12. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
  • ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 13. SME Sales Management
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหาธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการทำงานด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะเรื่องการขายและการตลาด
  • มีทักษะเรื่องการคิดวิเคราะห์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบการพัฒนา
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 14. Marketing Campaign Intelligence Specialist
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพตลาดและการแข่งขันในเชิงลึก
  • สามารถนำเสนอกลยุทธ์การขายและการป้องกันลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารโครงการและการสื่อสาร
  • สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะได้
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ทางด้าน Campaign Management / Banking Product Knowledge จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 15. Trade Finance Documentation Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in any fields
  • New graduate are welcome
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 16. SME Event Marketing Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Events
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • หากใช้ excel และ power point ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 17. Financial Accounting and Control Specialist (Manager – AVP)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
  • ปริญญาโทด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (Experience, License, and other necessary job qualification)
  • มีประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชี และการควบคุมข้อมูลทางการเงินในธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5-7  ปี
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 18. เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : นครชัยศรี จ.นครปฐม
 19. Performance Strategist (MIS)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี หรือ โท สาขา สถิติ, เทคโนโลยีและสาระสนเทศ, การเงิน  การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
  • ถ้าหากสามารถใช้งาน SQL หรือ SAS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 20. Foreign Assistant Fund Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Administration or related fields
  • At least 2 years of experience in fund management
  • CFA, CISA, Fund Manager’s license
  • Extensive securities analysis background will be advantage
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 21. Mutual Fund Marketing Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • 1 – 3 years of relevant experience in Banking business will be advantage
  • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
  • Able to work in competitive environment and under pressure
  • Single license is preferable
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 22. KBTG: Software Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science, IT or other related fields
  • Experience working with one or more from the following; web application development, Unix environments, mobile application development, information retrieval, networking, developing large-scale software system, version control system, and/or security software development
  • At least 1 year experience in software development
  • Recent graduates are also welcome
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Chaengwattana Head Office
 23. Consumer Segment Relationship Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor / Master degree in Marketing, Statistic or related field
  • Understanding of customer’s segmentation
  • Well organised and self motivated.
  • Ability to work effectively under pressure and to tight deadlines.
  • Strong management experience and working with a team.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 24. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย (BAS)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 34 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือมีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok Area
 25. เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
 26. Private Banker: high-net-worth (>50MB wealth)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in MBA, finance, Econs, Marketing or related fields from recognized universities.
  • 2 years’ experience in Private Banking or High-net-worth (>50 MB wealth)/ Affluent (>10MB wealth) relationship management is preferable.
  • Banking product knowledge would be a plus.
  • Pleasant personality with good communication skills
  • New grads are welcome.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 27. Senior AEC Business Strategy (Manager – Assistant Vice President)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, MBA, Economics or related fields
  • Thai Nationality ONLY
  • At least three years of working experience in financial institutions or consulting business with strong know-how and understanding in market or customer strategic planning areas
  • Knowledge in Banking Business, Securities Market or Asset Management
  • High achievement drive
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 28. Digital Business Channel Strategy Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in MBA or Engineering, Marketing, Finance.
  • At least 1-3 years of experience in area of Online / Digital Strategy, web development, application development.
  • Experience in digital banking, digital marketing, telecommunication or e-commerce is advantaged.
  • Ability to conduct and analyze research related to customer, industries and competitors.
  • Ability to take concepts and translates them into concrete business recommendation.
  • Ability to work on multiple projects, meet deadlines and provide project management support.
  • Logical problem structuring and strategic problem solving skills.
  • Excellent communication and presentation skills.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 29. KBTG: Visionary Architect – Data Scientist
  คุณสมบัติ :
  • Ph.D. or M.S. degree in Statistics, Mathematics, Operation Research, Psychology, Sociology, Physics, Computer Science, Econometrics or related fields
  • Familiarity with Structured Query Language (SQL)
  • Statistical knowledge and intuition, ideally utilized in experimentation and modeling
  • Deep understanding of modern machine learning techniques and their mathematical underpinning, such as classification, recommendation systems and natural language processing.
  • Good presentation and Communication skills
  • Good programming skills (Python, R, or Scala preferred)
  • Experience in tailoring machine learning solutions to business problems is a plus
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Chaengwattana Head Office
 30. Investor Service Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Finance, Economics, Accounting, Business Administration, Marketing or related fields
  • Good command of spoken and written English
  • Single License is preferable
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office

 สมัครงานธนาคารกสิกรไทย

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

ข่าวใหม่เปิดสอบยอดนิยม


งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด,สมัครงาน อำพลฟูดส์,สมัครงานบริษัท

รับสมัครงาน!!! บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หางาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

isuzu,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน อีซูซุ,หางาน,หางาน 2561,หางาน กลุ่มบริษัทอีซูซุ,อีซูซุ

กลุ่มบริษัทอีซูซุ ประเทศไทย (ISUZU) เปิดรับสมัครพนักงาน หาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงเทพ,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงเทพ,หางานธนาคาร

สมัครงาน “ธนาคารกรุงเทพ 2561” หางาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน),ปวช.,ปวส.,วุฒิม.3,วุฒิม.6,สมัครงาน ซีพี,สมัครงาน ซีพีออลล์,สมัครงานบริษัท

“สมัครงาน CP All” ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี – โท

สมัครงาน-กสิกรไทย

สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

งานบริษัท,งานเอไอเอส ปี 2561,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน เอไอเอส,หางาน ปี 2561,เอไอเอส,งานราชการ,หางานราชการ

บริษัท เอไอเอส [AIS] เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งสมัครและสัมภาษณ์ทันที เช็คตำแหน่งงานว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารไทยเครดิต,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารไทยเครดิต

ข่าวงาน ธนาคารไทยเครดิต เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งงานว่าง ปี 2561 ได้ที่นี่

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท โอสถสภา จำกัด,สมัครงาน โอสถสภา,สมัครงานบริษัท,โอสถสภา รับสมัครงาน

บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน แกรมมี่,สมัครงานบริษัท,แกรมมี่ รับสมัครงาน

สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานราชการ,ตำแหน่งงานว่าง,สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,สมัครงาน,สำนักวิชาการ,หางาน

สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์,สมัครงานบริษัท

อัพเดท! ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) จำกัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

toyota,งานบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน โตโยต้า,สมัครงานบริษัท,โตโยต้า รับสมัครง

ด่วน!!! สมัครงาน “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (TOYOTA)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61) ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61 ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61

thaioil,thaioil group,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัทน้ำมัน,สมัครงาน,สมัครงานบริษัทน้ำมัน,หางาน,ไทยออยล์,ไทยออยล์ กรุ๊ป

บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สนามบินดอนเมือง,สมัครงาน,สมัครงานสายการบิน thai lion air,สมัครงานสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,สายการบิน thai lion air,สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,งานสายการบิน,หางานราชการ,งานราชการ

สมัครงาน!!! สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

หางานราชการ,งานราชการ,เปิดสอบราชการ,สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี,งานรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา