สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

สมัครงาน-กสิกรไทย

สมัครงาน KBANK 2561

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Relationship Manager (SME) / ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  คุณสมบัติ :
  • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 23 – 40 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขาย และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok Area
 2. SME Product Integration Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์, การเงิน, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 3. Executive Secretary
  คุณสมบัติ :
  • Thai Male/ Female, age 22 – 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in any related field with Secretarial and Administrative support roles is preferable.
  • New graduated are welcome.
  • Fluent in English communication
  • Excellent computer literacy – Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 4. Customer Analytics Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degrees in relevant fields (i.e. Statistics, Computer Science, Economics, Quantitative Analysis etc.)
  • Strong business acumen, 2-3 years of work experience highly preferred
  • Intellectual curiosity, ability to ask questions effectively and ability to learn quickly
  • Excellent communication skills and ability to work directly with stakeholders at all levels
  • Outstanding prioritization and organization skills
  • Hand-on experience in Data Analytics Tools (e.g. Tableau, Power BI, etc.)
  • Experience in investment industry and/or tech industry is highly valued, although not necessary
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 5. Relationship Manager – AEC Market
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Banking & Finance, Finance or related field
  • Minimum 5 years of working experience in Corporate Banking – Relationship Manager role or Trade , Credit , Loan Product Manager
  • Strong credit and financial analysis skill
  • Good command in English and/or Chinese Mandarin
  • Strong interpersonal, communication and negotiation skills
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 6. Credit and Corporate Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 7. Relationship Management – Commercial Fleet Finance Business
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Financial or Economics
  • Preferably in Relationship Management or Credit Analysis experience
  • Have driving license, possess own car and able to use for working
  • Strong analytical, writing and communication skill
  • Good knowledge of banking / leasing business
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 8. Assistant Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master degree in Finances, Accounting, Economics or Related fields.
  • 0-3 years experience in analysis or investment banking area.
  • Good Command of written and spoken English.
  • Be able to work under pressure
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 9. Marketing Communication Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ / การตลาด / สถิติ
  • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในด้านการตลาด / ที่ปรึกษาการตลาด (Consumer Product Preferred)
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด / กลุ่มลูกค้า
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 10. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีใจรักงานบริการและการขาย
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร
 11. Enterprise Data Analytics Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or Above in quantitative fields such as Data Science/Analytics, AI, Engineering, Operations Research, Computer Science/Engineering, Statistics, Mathematics, or related fields.
  • Experienced in Analytics Model coding using Python / R / SQL / Scala / Java / C# / C++
  • Sound Knowledge in Data Science and Analytics models (Machine Learning, Statistics, Optimization, etc.)
  • Demonstrate a keen interest in working with big data platform
  • Positive attitude and Team-working mindset
  • Understanding in banking/financial business would be advantage
  • Both experienced and new graduate candidate will be considered
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 12. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
  • ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 13. SME Sales Management
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหาธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการทำงานด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะเรื่องการขายและการตลาด
  • มีทักษะเรื่องการคิดวิเคราะห์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบการพัฒนา
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 14. Marketing Campaign Intelligence Specialist
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพตลาดและการแข่งขันในเชิงลึก
  • สามารถนำเสนอกลยุทธ์การขายและการป้องกันลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารโครงการและการสื่อสาร
  • สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะได้
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ทางด้าน Campaign Management / Banking Product Knowledge จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 15. Trade Finance Documentation Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in any fields
  • New graduate are welcome
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 16. SME Event Marketing Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Events
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • หากใช้ excel และ power point ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 17. Financial Accounting and Control Specialist (Manager – AVP)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
  • ปริญญาโทด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (Experience, License, and other necessary job qualification)
  • มีประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชี และการควบคุมข้อมูลทางการเงินในธุรกิจสถาบันการเงินหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5-7  ปี
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 18. เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : นครชัยศรี จ.นครปฐม
 19. Performance Strategist (MIS)
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี หรือ โท สาขา สถิติ, เทคโนโลยีและสาระสนเทศ, การเงิน  การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
  • ถ้าหากสามารถใช้งาน SQL หรือ SAS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 20. Foreign Assistant Fund Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Administration or related fields
  • At least 2 years of experience in fund management
  • CFA, CISA, Fund Manager’s license
  • Extensive securities analysis background will be advantage
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 21. Mutual Fund Marketing Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • 1 – 3 years of relevant experience in Banking business will be advantage
  • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
  • Able to work in competitive environment and under pressure
  • Single license is preferable
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 22. KBTG: Software Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science, IT or other related fields
  • Experience working with one or more from the following; web application development, Unix environments, mobile application development, information retrieval, networking, developing large-scale software system, version control system, and/or security software development
  • At least 1 year experience in software development
  • Recent graduates are also welcome
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Chaengwattana Head Office
 23. Consumer Segment Relationship Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor / Master degree in Marketing, Statistic or related field
  • Understanding of customer’s segmentation
  • Well organised and self motivated.
  • Ability to work effectively under pressure and to tight deadlines.
  • Strong management experience and working with a team.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 24. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย (BAS)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 34 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือมีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok Area
 25. เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
 26. Private Banker: high-net-worth (>50MB wealth)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in MBA, finance, Econs, Marketing or related fields from recognized universities.
  • 2 years’ experience in Private Banking or High-net-worth (>50 MB wealth)/ Affluent (>10MB wealth) relationship management is preferable.
  • Banking product knowledge would be a plus.
  • Pleasant personality with good communication skills
  • New grads are welcome.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 27. Senior AEC Business Strategy (Manager – Assistant Vice President)
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, MBA, Economics or related fields
  • Thai Nationality ONLY
  • At least three years of working experience in financial institutions or consulting business with strong know-how and understanding in market or customer strategic planning areas
  • Knowledge in Banking Business, Securities Market or Asset Management
  • High achievement drive
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office
 28. Digital Business Channel Strategy Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in MBA or Engineering, Marketing, Finance.
  • At least 1-3 years of experience in area of Online / Digital Strategy, web development, application development.
  • Experience in digital banking, digital marketing, telecommunication or e-commerce is advantaged.
  • Ability to conduct and analyze research related to customer, industries and competitors.
  • Ability to take concepts and translates them into concrete business recommendation.
  • Ability to work on multiple projects, meet deadlines and provide project management support.
  • Logical problem structuring and strategic problem solving skills.
  • Excellent communication and presentation skills.
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Ratburana Head Office
 29. KBTG: Visionary Architect – Data Scientist
  คุณสมบัติ :
  • Ph.D. or M.S. degree in Statistics, Mathematics, Operation Research, Psychology, Sociology, Physics, Computer Science, Econometrics or related fields
  • Familiarity with Structured Query Language (SQL)
  • Statistical knowledge and intuition, ideally utilized in experimentation and modeling
  • Deep understanding of modern machine learning techniques and their mathematical underpinning, such as classification, recommendation systems and natural language processing.
  • Good presentation and Communication skills
  • Good programming skills (Python, R, or Scala preferred)
  • Experience in tailoring machine learning solutions to business problems is a plus
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Chaengwattana Head Office
 30. Investor Service Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Finance, Economics, Accounting, Business Administration, Marketing or related fields
  • Good command of spoken and written English
  • Single License is preferable
  • สถานที่ทำงาน : Bangkok – Phahonyothin Head Office

 สมัครงานธนาคารกสิกรไทย

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม