สมัครงาน “บริษัท จัสมิน (Jasmine)” ผู้ดำเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ต รายใหญ่ของประเทศไทย

สมัครงาน บริษัท จัสมิน

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 1. นักศึกษาฝึกงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : html, Photoshop, Dreamweaver
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 2. นักศึกษาฝึกงาน บุคคล หรือ ฝึกอบรม
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 23 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ บริหาร นิเทศศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และ มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 3. Senior Software Engineer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไอที, สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Cloud Application, Web Application
  • มีความสามารถด้าน Programming, System Design, Linux System
  • มีทักษาในการทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, ชอบศึกษาสิ่งใหม่ๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

บริษัท Triple T Broadband

 1. Programmer (Java หรือ PHP) ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหรือหญิงอายุ 22-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิป.ตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Java, Javascript, PHP, HTML/CSS (ด้านใดด้านหนึ่ง)
  • มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล MySQL,PL/SQL
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มีพื้นฐานและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
 2. Call Center 3BB (สัมภาษณ์รู้ผลทันที) ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เวลา 8.00-20.00,11.00-23.00,20.00-8.00) ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
  • มีความรู้เรื่อง Internet , Computer พื้นฐาน
  • หากมีประสบการณ์ Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. Technical Staff จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่ติดเรียนหรือมีวันเรียนแล้ว
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
  • ใช้งานโปรแกรม Auto cad ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 4. นักศึกษาฝึกงานการตลาด ด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20-23 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ banner
  • ชอบงานด้านกราฟฟิค
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 5. System & Database Admin จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี
  • วุฒิป.ตรี คอมพิวเตอร์, IT, สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านระบบ Oracle, Unix, Shell Script, SQL Server, MySQL
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 6. Network Engineer (NOC) ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21- 25 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา โทรคมนาคม,คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในด้านโทรคมนาคม, Fiber Optic, Board brand Network, Computer Network
  • หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สามารถทำงานเป็นกะหมุ่นเวียนได้ (ทำงาน 4 ติดกันหยุด 4 วันติดกัน มีค่ากะให้)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 7. นักศึกษาฝึกงาน ด้านการตลาด และธุรการ ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 18 – 24 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส – ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 8. นักศึกษาฝึกงานด้าน Network Engineer ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 22 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ วิศวโทรคมนาคม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network
  • สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
  • มีความรับผิดชอบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 9. นักศึกษาฝึกงานด้าน Programmer ไม่จำกัดอัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 22 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ชอบหรือสนใจฝึกงานด้านเขียนโปรแกรม
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ดี เช่น database, HTML, PHP, C, Java ฯลฯ
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่มีความรับผิดชอบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 10. Call Center (English) สัมภาษณ์รู้ผลทันที จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
  • มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เวลา 8.00-20.00,11.00-23.00,20.00-8.00) ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
  • มีความรู้เรื่อง Internet , Computer พื้นฐาน
  • หากมีประสบการณ์ Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 11. Call Center (สำหรับผู้พิการ)
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 18 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาโท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท JasTel Network

 1. Technical Staff (โครงข่ายตอนนอก) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 2. ช่างเทคนิค (ติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายอายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • มีทักษะในงานสื่อสัญญาณ / การกำลัง และการแก้ไขงาน
  • วางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
 3. Server Engineer / Senior Engineer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที, สารสนเทศ หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เบื้องต้น PHP, Perl, Java, Python
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เนตเวิร์คเบื้องต้น
  • สามารถใช้งาน Windows/Linux Server ได้ดี
  • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล noSQL, MySQL, InnoDB
  • มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 4. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 – 25 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม,คอมพิวเตอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 5. International Sales Executive จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • At least 3 years experience in Telecom / ICT industry.
  • Strong written and Verbal communication in English
  • Excellent interpersonal, negotiation and presentation skill.
  • Strong sales acumen and problem solving skill.
  • Active, fast learning and outgoing personality.
  • Thai nationality.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 6. International Sales Executive จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • At least 3 years experience in Telecom / ICT industry.
  • Strong written and Verbal communication in English
  • Excellent interpersonal, negotiation and presentation skill.
  • Strong sales acumen and problem solving skill.
  • Active, fast learning and outgoing personality.
  • Thai nationality.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 7. Sales Executive (โซนภาคตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาปริญญาตรี สาขาวิชา:การตลาด, การขาย,คอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • มีประสบการณ์ดในงานด้านการขายธุรกิจ IT 2-4 ปี หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี
  • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
 8. ISO Officer / Senior Officer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 25-30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านระบบ ISO (มาตรฐานใดก็ได้)
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดเป็นระบบ
  • สามาเดินทางไปสำนักงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (1-3 ครั้งต่อปี)
  • สามารถอ่านและศึกษาคู่มือมาตรฐานภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

บริษัท InCloud

 1. Network Engineer จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที, โทรคมนาคม หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ TCP/IP, WAN/LAN และการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
  • มีความรู้ทางด้าน Computer Network , Fiber Optic เบื้องต้น
  • มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • ได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 2. Sales Engineer (Up to AM Level) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชายหญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กร 1 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถนำเสนองาน สามารถพรีเซนต์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 3. System Engineer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ TCP/IP, WAN/LAN, ระบบความปลอดภัย และการจัดการเครือข่าย
  • มีความรู้ใน OS Windows Server, Linux Server
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
 4. Java Programmer จำนวน 6 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 22 – 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม