สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

ตำแหน่งงานว่าง

 1. HR Officer (HRIS Support)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง, ชาย
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Implementระบบงาน HR)
  • มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  • มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
  • มีทักษะการสื่อสาร, ละเอียดรอบคอบ
  • มีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 2. HR Officer (Time Attendance)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 3. HR Officer (Welfare)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 4. เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล,
  • การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหา และว่าจ้าง อย่างน้อย 1ปี
  • ชอบพบปะพูดคุย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งผลงาน มีความรับผิดชอบ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 5. เจ้าหน้าที่ว่าจ้าง (Hiring Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานว่าจ้างพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer – Uniform)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านคลังสินค้า ด้านสวัสดิการยูนิฟอร์ม หรือเครื่อง
  • แต่งกายพนักงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 7. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ (Accounting Officer(A/R)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 8. เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (Accounting Officer A/P)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 9. Audit Center (ลูกค้าสัมพันธ์)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Ms. Excel, Internet)
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 10. Senior Product Development Officer / Product Development Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์)
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 11. Sales Executive (ประจำสาขาต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้
  • มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
 12. Customer Service Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Thai Nationality, Age 23-30
  • Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
  • Verbal and written English language communication
  • Detail oriented
  • Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft office programs
  • Must be able to work independently with minimal supervision
  • Knowledge of accounting and reporting practices
  • Fresh graduate is welcomed.
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 13. Quality Assurance – Call Center
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, age between 25-35
  • Bachelor’s degree
  • Skill service excellent attitude and analyze Call Center work
  • 3-5 years experience in QA working, or related Call Center.
  • English skill will be considered
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 14. Admin Coordinator (DCSP)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  • มีทักษะด้าน Microsoft Office
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 15. Admin Driver
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานในห้างสรรพสินค้าได้
  • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 16. IT Operator
  คุณสมบัติ :
  • Male, Age not over 35 years old.
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, or any related field.
  • Experience minimum 1-2 year in IT-Operator.
  • Having knowledge in computer skill and infrastructure fundamental.
  • Multitask skill and problem solving characteristics.
  • Good service mind, hardworking, fast learning and positive thinking
  • Able to work in night shift
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 17. ช่างเทคนิค และซ่อมบำรุงสาขา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านงานช่างอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
  • มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม
 18. Improvement Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และประสานงาน (อ่าน เขียน พูด)
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 19. ISO Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการอบรม Internal Audit และข้อกำหนดระบบ ISO
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO และ Document Control อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 20. Analyst Programmer / Mobile Programmer
  คุณสมบัติ :
  • Male / Female, Age 20-35 Years old
  • Bachelor’s degree in IT or related
  • At least 1 years experience in IT-related field support
  • Ability to work under pressure, possess problem solving capability
  • Strong communication and interpersonal skills
  • Good attitude
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาชื่น, บางรัก
 21. Data Analyst
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Management Studio
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลา 14.00-23.00 น.
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สาธร
 23. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า (ประจำเคาน์เตอร์ใน Office Mate)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 24. Senior Application Support / Application Support
  คุณสมบัติ :
  • Male, age 30-38 year old.
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related field
  • Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
  • Ability to take initiative and solve issues independently
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 25. Database Administrator – DBA
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field.
  • Experience minimum 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge
  • SQL High availability experience is a must
  • Good analytical, problem-solving and communication skills
  • May provide after-hours support as needed
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 26. IT Support
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี, บางกระดี่ 16, บางพลี กม.19, ประชาชื่น
 27. Claim Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • รักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  • ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านธุรการ การพิจารณาชดเชยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 28. Call Center (Thai/English)
  คุณสมบัติ :
  • Thai National, age between 22-28 years
  • Diploma or higher in related field
  • Good communication skills
  • 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
  • Good command in speaking , reading and writing English
  • Good command of Computer Literacy, and typing skills
  • Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
  • Able to work under pressure and flexible time.
  • Flexible to work as shift, holiday and weekend day
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 29. Senior System Analyst / System Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related fields
  • Minimum 2 years experience in software development
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
  • Familiar with software development life cycle process
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Strong technical and analytical skill
  • Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
  • Ability to work within a team environment
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 30. ERP Specialist (Oracle) / ERP Officer (Oracle)
  คุณสมบัติ :
  • Male/Female Age 25 – 35 year old
  • Bachelor’s Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
  • Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
  • Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
  • In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
  • Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
  • Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
  • Ability to work under pressure, have a problem solving capability
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก

สมัครงาน >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม