สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงานบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

ตำแหน่งงานว่าง

 1. HR Officer (HRIS Support)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง, ชาย
  • อายุ 24 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Implementระบบงาน HR)
  • มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
  • มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ปัญหา
  • มีทักษะการสื่อสาร, ละเอียดรอบคอบ
  • มีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 2. HR Officer (Time Attendance)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 3. HR Officer (Welfare)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 4. เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล,
  • การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหา และว่าจ้าง อย่างน้อย 1ปี
  • ชอบพบปะพูดคุย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งผลงาน มีความรับผิดชอบ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 5. เจ้าหน้าที่ว่าจ้าง (Hiring Officer)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานว่าจ้างพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก, บางนา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer – Uniform)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านคลังสินค้า ด้านสวัสดิการยูนิฟอร์ม หรือเครื่อง
  • แต่งกายพนักงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 7. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ (Accounting Officer(A/R)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 8. เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (Accounting Officer A/P)
  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 9. Audit Center (ลูกค้าสัมพันธ์)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Ms. Excel, Internet)
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 10. Senior Product Development Officer / Product Development Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์)
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 11. Sales Executive (ประจำสาขาต่างจังหวัด)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้
  • มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
 12. Customer Service Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, Thai Nationality, Age 23-30
  • Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
  • Verbal and written English language communication
  • Detail oriented
  • Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft office programs
  • Must be able to work independently with minimal supervision
  • Knowledge of accounting and reporting practices
  • Fresh graduate is welcomed.
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 13. Quality Assurance – Call Center
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female, age between 25-35
  • Bachelor’s degree
  • Skill service excellent attitude and analyze Call Center work
  • 3-5 years experience in QA working, or related Call Center.
  • English skill will be considered
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 14. Admin Coordinator (DCSP)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  • มีทักษะด้าน Microsoft Office
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 15. Admin Driver
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานในห้างสรรพสินค้าได้
  • สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 16. IT Operator
  คุณสมบัติ :
  • Male, Age not over 35 years old.
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, or any related field.
  • Experience minimum 1-2 year in IT-Operator.
  • Having knowledge in computer skill and infrastructure fundamental.
  • Multitask skill and problem solving characteristics.
  • Good service mind, hardworking, fast learning and positive thinking
  • Able to work in night shift
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 17. ช่างเทคนิค และซ่อมบำรุงสาขา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านงานช่างอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
  • มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถเดินทางได้
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สีลม
 18. Improvement Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และประสานงาน (อ่าน เขียน พูด)
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 19. ISO Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย – หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการอบรม Internal Audit และข้อกำหนดระบบ ISO
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO และ Document Control อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 20. Analyst Programmer / Mobile Programmer
  คุณสมบัติ :
  • Male / Female, Age 20-35 Years old
  • Bachelor’s degree in IT or related
  • At least 1 years experience in IT-related field support
  • Ability to work under pressure, possess problem solving capability
  • Strong communication and interpersonal skills
  • Good attitude
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาชื่น, บางรัก
 21. Data Analyst
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Management Studio
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 22. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลา 14.00-23.00 น.
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สาธร
 23. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า (ประจำเคาน์เตอร์ใน Office Mate)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
 24. Senior Application Support / Application Support
  คุณสมบัติ :
  • Male, age 30-38 year old.
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related field
  • Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
  • Ability to take initiative and solve issues independently
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 25. Database Administrator – DBA
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field.
  • Experience minimum 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge
  • SQL High availability experience is a must
  • Good analytical, problem-solving and communication skills
  • May provide after-hours support as needed
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 26. IT Support
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี, บางกระดี่ 16, บางพลี กม.19, ประชาชื่น
 27. Claim Officer
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • รักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  • ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านธุรการ การพิจารณาชดเชยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 28. Call Center (Thai/English)
  คุณสมบัติ :
  • Thai National, age between 22-28 years
  • Diploma or higher in related field
  • Good communication skills
  • 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
  • Good command in speaking , reading and writing English
  • Good command of Computer Literacy, and typing skills
  • Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
  • Able to work under pressure and flexible time.
  • Flexible to work as shift, holiday and weekend day
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดมสุข
 29. Senior System Analyst / System Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in IT or related fields
  • Minimum 2 years experience in software development
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
  • Familiar with software development life cycle process
  • Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
  • Strong technical and analytical skill
  • Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
  • Ability to work within a team environment
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก
 30. ERP Specialist (Oracle) / ERP Officer (Oracle)
  คุณสมบัติ :
  • Male/Female Age 25 – 35 year old
  • Bachelor’s Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
  • Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
  • Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
  • In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
  • Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
  • Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
  • Ability to work under pressure, have a problem solving capability
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : บางรัก

สมัครงาน >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

ข่าวใหม่เปิดสอบยอดนิยม


งานบริษัท,งานเอไอเอส ปี 2561,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน เอไอเอส,หางาน ปี 2561,เอไอเอส,งานราชการ,หางานราชการ

บริษัท เอไอเอส [AIS] เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งสมัครและสัมภาษณ์ทันที เช็คตำแหน่งงานว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารไทยเครดิต,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารไทยเครดิต

ข่าวงาน ธนาคารไทยเครดิต เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งงานว่าง ปี 2561 ได้ที่นี่

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท โอสถสภา จำกัด,สมัครงาน โอสถสภา,สมัครงานบริษัท,โอสถสภา รับสมัครงาน

บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน แกรมมี่,สมัครงานบริษัท,แกรมมี่ รับสมัครงาน

สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานราชการ,ตำแหน่งงานว่าง,สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,สมัครงาน,สำนักวิชาการ,หางาน

สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์,สมัครงานบริษัท

อัพเดท! ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) จำกัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

toyota,งานบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน โตโยต้า,สมัครงานบริษัท,โตโยต้า รับสมัครง

ด่วน!!! สมัครงาน “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (TOYOTA)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61) ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61 ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61

thaioil,thaioil group,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัทน้ำมัน,สมัครงาน,สมัครงานบริษัทน้ำมัน,หางาน,ไทยออยล์,ไทยออยล์ กรุ๊ป

บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สนามบินดอนเมือง,สมัครงาน,สมัครงานสายการบิน thai lion air,สมัครงานสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,สายการบิน thai lion air,สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,งานสายการบิน,หางานราชการ,งานราชการ

สมัครงาน!!! สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

หางานราชการ,งานราชการ,เปิดสอบราชการ,สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี,งานรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

งานบริษัท,บริษัท ฮอนด้า,สมัครงนบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี,สมัครงาน วุฒิปวส.

หางาน สมัครงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคารที่เปิดรับ,ธนาคารทหารไทย,รับสมัคร,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคาร 2561,แบงก์ทหารไทย

สมัครงาน ธนาคารทหารไทย ปี 2561

งานธนาคาร, งานน่าสนใจ, งานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานว่าง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., สมัครงาน ธอส., สมัครงานธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดรับสมัครพนักงาน