สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน แกรมมี่,สมัครงานบริษัท,แกรมมี่ รับสมัครงาน

สมัครงาน แกรมมี่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรงที่พร้อมจะร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับทีมงาน ในโอกาสที่กำลังขยายธุรกิจ บริษัท แกรมมี่ จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้คลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน แกรมมี่

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Stylist / Costume (O Shopping) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • หญิง / ชาย
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. Creative Event จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมถึง-สามารถวางแผนรูปแบบงานอีเว้นท์ได้อย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม
  • มีความสามารถในโปรแกรม Microsoft Office อาทิ Excel, Power Point
  • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้อย่างดีเยี่ยมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
 3. Platform Strategy Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Male or Female Age between 30 – 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in Mass communication, Marketing, Business or related field.
  • At least 3-5 years of experience in Media Planer, Entertainment Business, Digital TV, Advertising Agency,
  • Fast learning, Good communication, Good computer skill, Good in English.
   Positive working attitude.
 4. Sales & Marketing Executive จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality, Male or Female age 27-35 years old.
  • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.
  • At least 3 years’ experience in Sales and Marketing functions or related fields and having experience in academy business will be advantage.
  • Good command of English is a must.
  • Positive attitude, highly organized, proactive and service minded.
   Music & Entertainment Lover.
 5. Marketing & Analysis Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • จบการศีกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการผลิตข่าวโดยตรง อย่างน้อย 3 ปี ด้านการตลาด หรือ Media Plan Strategy
  • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์เรตติ้ง ARIANNA ได้
  • สามารถวางแผน Campaign setup, marketing campaign TV & Online and knowledge of brand development, Creative
  • สามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Excel, Photoshop,Internet Explorer หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro หรือ Final cut X จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. Production Coordinator (ผลิตคอนเทนต์) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Production รายการโทรทัศน์/ละคร/ภาพยนตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 7. Creative (รายการโทรทัศน์) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Creativeรายการโทรทัศน์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทำ มีความคล่องตัวสูงในการนำเสนองาน
  • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา อดทนต่อสภาพปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
 8. Social Media Creative จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องการใช้ social network ทันทุกกระแส เปิดรับสื่อทุกประเภท
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ไอเดียให้เหมาะกับสื่อทุกประเภท
  • สร้าง content ส่งเสริมแบรนด์ได้ทุกประเภท อาทิเช่น ภาพ คลิป infographic ฯลฯ
  • ใช้โปรแกรม Photoshop / illustrator / โปรแกรมตัดต่อได้
  • คิด Concept และ Campaign เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดได้
  • ใช้ภาษาไทยได้ดี
 9. Library ช่อง GMM25 จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ชาย / หญิง / อื่น ๆ
  • รู้จักรายการโทรทัศน์บ้าง
  • ทำงานกับฐานการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้งาน คอมพิวเตอร์ ได้ / Microsoft office ได้ดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี อนทนต่อแรงกดดัน
  • มีระเบียบในการทำงาน ละเอียด รอบคอบ
  • มีประสบการณ์ ในการทำงานทางด้าน จัดเก็บข้อมูล Library ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. Legal Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 38 -40 ปี
  • ปริญญาตรี-โท คณะนิติศาสตร์
  • ความสนใจด้านธุรกิจ Entertainment
  • มีประสบการณ์ในงานกฏหมาย มากกว่า 8 ปี
 11. Senior Accounting จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 35-40ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • หากมีประสบการณ์ใช้ระบบ SAP มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 12. Online Graphic Designer – นาดาว บางกอก จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ชอบเล่น Facebook อ่าน Twitter แชร์รูปใน Instagram
   ชอบถ่ายภาพ อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง
   เข้า Youtube ดู Vimeo เป็นกิจวัตร
  • ชอบศิลปะ มีความรู้เรื่องการออกแบบ และสื่อสาร
  • มองโลกในแง่บวก
  • สร้างสรรค์งานแปลกใหม่ ๆ ไม่ซ้ำใคร
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันสูงได้ดี
  • กรุณาแนบ portfolio มาด้วย หากไม่มี portfolio ขออนุญาตไม่พิจารณา
 13. Online Creative Writer – นาดาว บางกอก จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ชอบ เล่น Facebook อ่าน Twitter แชร์รูปใน Instagram ดู YouTube , LINETV เป็นกิจวัตร
  • ชอบถ่ายภาพ ชอบฟังเพลง ชอบการอ่าน-เขียน และรักการเขียน
  • มองหาสิ่งใหม่ อยากเปลี่ยนแปลง
  • มีวุฒิภาวะ มองโลกในแง่บวก

ข้อมูลเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

ข่าวใหม่เปิดสอบยอดนิยม


งานบริษัท,งานเอไอเอส ปี 2561,ตำแหน่งงานว่าง,สมัครงาน เอไอเอส,หางาน ปี 2561,เอไอเอส,งานราชการ,หางานราชการ

บริษัท เอไอเอส [AIS] เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมทั้งสมัครและสัมภาษณ์ทันที เช็คตำแหน่งงานว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 58 อัตรา

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2561,ตำแหน่งงานน่าสนใจ,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารไทยเครดิต,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารไทยเครดิต

ข่าวงาน ธนาคารไทยเครดิต เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งงานว่าง ปี 2561 ได้ที่นี่

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท โอสถสภา จำกัด,สมัครงาน โอสถสภา,สมัครงานบริษัท,โอสถสภา รับสมัครงาน

บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน แกรมมี่,สมัครงานบริษัท,แกรมมี่ รับสมัครงาน

สมัครงาน “บริษัท GMM GRAMMY (แกรมมี่)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานราชการ,ตำแหน่งงานว่าง,สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,สมัครงาน,สำนักวิชาการ,หางาน

สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์,สมัครงานบริษัท

อัพเดท! ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) จำกัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

toyota,งานบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน โตโยต้า,สมัครงานบริษัท,โตโยต้า รับสมัครง

ด่วน!!! สมัครงาน “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (TOYOTA)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61) ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61 ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61

thaioil,thaioil group,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัทน้ำมัน,สมัครงาน,สมัครงานบริษัทน้ำมัน,หางาน,ไทยออยล์,ไทยออยล์ กรุ๊ป

บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สนามบินดอนเมือง,สมัครงาน,สมัครงานสายการบิน thai lion air,สมัครงานสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,สายการบิน thai lion air,สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,งานสายการบิน,หางานราชการ,งานราชการ

สมัครงาน!!! สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

หางานราชการ,งานราชการ,เปิดสอบราชการ,สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี,งานรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

งานบริษัท,บริษัท ฮอนด้า,สมัครงนบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี,สมัครงาน วุฒิปวส.

หางาน สมัครงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคารที่เปิดรับ,ธนาคารทหารไทย,รับสมัคร,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคาร 2561,แบงก์ทหารไทย

สมัครงาน ธนาคารทหารไทย ปี 2561

งานธนาคาร, งานน่าสนใจ, งานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานว่าง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., สมัครงาน ธอส., สมัครงานธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดรับสมัครพนักงาน