สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี่ถึง 26 กรกฎาคม 2561)

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา
(ตั้งแต่บัดนี่ถึง 26 กรกฎาคม 2561)

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
มีความประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานจำนวน 2 อัตรา
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เพศชาย, หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
1.2 มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.3 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MICROSOFT OFFICE
1.4 มีความขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.5 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.6 มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง

2.เอกสารในการสมัคร
2.1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนา
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 เพศชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5* 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.6 เอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

3.การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง อาคาร 7 ชั้น 4 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงฯทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร.02354 – 6668 ต่อ 26414 ตั้งแต่บัดนี่ถึง 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม