สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเปิดรับข้าราชการวุฒิป.ตรี

หางานราชการ,งานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาทตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล
(3) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
(4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ https://paladmof.thaijobjob.com/ ตามขั้นตอน ดังนี้  หรือ “สมัครงานที่นี่

เอกสารประกอบการสมัครสอบ- ไฟล์ประกอบการสมัครสอบ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม