สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพร.สระแก้ว)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพร.สระแก้ว) เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพร.สระแก้ว)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัครสอบ –ไฟล์ประกอบการสมัครสอบ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม