หางาน สมัครงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

งานบริษัท,บริษัท ฮอนด้า,สมัครงนบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี,สมัครงาน วุฒิปวส.

สมัครงานบริษัท ฮอนด้า

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 1. Information Technology Department Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 35-45 years old.
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Information Technology, Sale business, Management or related field
  • Well experiences in Project management, Sales area IT system or related field.
  • Have good personality, strong interpersonal skill and passion.
  • Good command of both written & spoken in English
  • Good command of  MS Office (Word, Excel, Power point)
  • Excellent writing and presentation skills.
  • Excellent team building, management and human relationship.
  • Have a driving license
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 2. Digital Brand Communication Section Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only (Male or Female)
  • Age between 30-40 years old.
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing, Advertising, Communications or related field with GPA higher than 2.75
  • Minimum 3-5 years of experience  in Marketing Communications or related field
  • Digital media, digital agency or digital marketing working experienced is strongly preferable
  • Good command of  both written & spoken in English
  • TOEIC Score 700 up
  • Strong in computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Possess of  team management and excellent in communications skills
  • Ability to interact positively and effectively with agencies and other associates in other departments within the organization and all related stakeholders
  • Have presentation skill, initiative, creativity and versatility
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • TOEIC Score 700 up
  • Have good personality
  • Have a Driving license
  • Excellent command of MS Office (Word, Excel, Power point)
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 3. Engineer Staff จำนวน 17 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in any Engineering (Mechanic, Industrial, etc.) with GPA 2.75 or higher
  • 0-4 years experience in Engineering field or related
  • Knowledge in AutoCAD, CATIA, Solid Works, or other program related to function is an advantage
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Positive attitude, Analytical thinking, Able to work well under pressure,
  • New graduates are also welcome!
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 4. Human Resource Development Staff จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in HR, Political Science, Business Administration, General Management or related. with GPA 2.75 or higher
  • At least 0-2 years experience in HRM, HRD is an advantage-
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Good initiative, analytical and interpersonal skills
  • New graduates are also welcome!
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 5. Office Staff จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in BBA, Inter Business, Computer Business, General Management or related with GPA 2.75 or higher
  • Positive attitude, Able to work well under pressure,
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • New graduates are also welcome!
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 6. Accounting Staff จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in Accounting or related.
   with GPA 2.75 or higher
  • At least 1-2 years experience in Accountant
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Good initiative, analytical and interpersonal skills
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 7. Internal Audit จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in Accounting or related.
   with GPA 2.75 or higher
  • At least 1-2 years experience in Accountant/ Internal Audit
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Good initiative, analytical and interpersonal skills
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 8. System Development Senior Staff จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 35 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in any Engineering or related with GPA 2.75 or higher
  • Must possess a minimum of 3 years up experience in programming and system development.
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable)., Experience in VB. Net , VBA , VB6, SQL database, Query database, MS access database
  • Positive attitude, Able to work well under pressure,
  • Good Initiative, Analytics, Interpersonal and Strong at presentation skill
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
 9. Planning Purchasing Cost Senior Staff จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 35 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in any Engineering or related with GPA 2.75 or higher
  • 3-5 years in planning (Automotive Industry would be an advantage)
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Positive attitude, Able to work well under pressure,
  • Good Initiative, Analytics, Interpersonal and Strong at presentation skill
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 10. New Model Cost Project Leader Senior Staff จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 35 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in any Engineering, or related with GPA 2.75 or higher
  • 3-5 years in model cost management (Automotive Industry would be an advantage)
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Positive attitude, Able to work well under pressure, Able to Lead team as the Project Leader
  • Good Initiative, Analytics, Interpersonal and Strong at presentation skill
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 11. Occupational Health and Safety Officer จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in Occupational Health and Safety or related with GPA 2.75 or higher
  • Positive attitude, Able to work well under pressure,
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • 0-4 years experience in Environment Health and Safety field is preferable
  • New graduates are also welcome!
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
 12. HRM Staff จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 23-30 years old.
  • Bachelor’s Degree in Human Resource Management, Political Science, Social Science, Psychology, Business Administration or related field
  • At least 1 year experience HRM Role such as Payroll, Performance appraisal, Recruitment etc.) HRD is advantage
  • Both written & spoken English proficiency
  • Strong in computer skill (Microsoft Office: Word, Excel, Power point)
  • Strong interpersonal skill and communication, Negotiation, Service mind
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • Positive and can-do attitude, Enthusiastic, Reliable, Accurate and attention to details
  • Good Team player, Able to work under pressure
  • High emotional quotient
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 13. Process/Production Engineer Staff จำนวน 24 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Age is not over 26 years old, Exempt from military service (Male)
  • Bachelor’s degree in any Engineering (Mechanic, Mechatronics, Electric, Industrial, Chemical, etc.) with GPA 2.75 or higher
  • 0-2 years experience in Engineering field or related
  • Positive attitude, Able to work well under pressure,
  • Good command in Computer and English Skill (TOEIC score 500+ is preferable).
  • Knowledge in AutoCAD, CATIA, Solid Works, PLC, or other program related to function is an advantage
  • New graduates are also welcome!
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 14. Budget Analysis Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 24-30 years old
  • At least 2 years of experience in budgeting and accounting
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting with GPA higher than 2.75
  • Have presentation skill, initiative and creativity
  • Have good personality
  • Good command of both written & spoken in English
  • Good computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Good communication and report skill.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 15. After Sales Planning Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 24-30 years old.
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Marketing or Related Field with GPA higher than 2.75
  • Experience 1-2 years in Sales, After Sales, Marketing or related field
  • (New graduated is welcome.)
  • Good command of  both written & spoken in English
  • Strong in computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Strong analysis skill is preferable; Data Analysis, Market Analysis, Competitors Analysis
  • Have presentation skill, initiative, creativity and versatility
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • Have a Driving license
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 16. Technical Service Staff จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Male
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields with GPA higher than 2.75
  • Good computer skill (Word, Excel and Power point)
  • Good communication and report skill.
  • Good command of both written & spoken in English, especially e-mail correspondence
  • Have good personality
  • Have a Driving license
  • Initiative, good communication and coordination skills with other people.
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 17. Body & Paint Service Staff จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Male or Female
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields with GPA higher than 2.75
  • Good computer skill (Word, Excel and Power point)
  • Good communication and report skill.
  • Good command in English verbal, reading and writing
  • Have good personality
  • Have a Driving license
  • Initiative, good communication and coordination skills with other people
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 18. Technical Instructor Staff จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Male
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields with GPA higher than 2.75
  • Have a good training skill
  • Good computer skill (Word, Excel and Power point)
  • Good communication and report skill.
  • Good command of both written & spoken in English, especially e-mail correspondence
  • Have good personality
  • Have a Driving license
  • Initiative, good communication and coordination skills with other people
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 19. Warranty Staff จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Male or Female
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or related fields with GPA higher than 2.75
  • Good computer skill (Word, Excel and Power point)
  • Good communication and report skill.
  • Good command of both written & spoken in English, especially e-mail correspondence
  • Have good personality
  • Have a Driving license
  • Initiative, good communication and coordination skills with other people
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 20. Finance Officer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 22-30 years old.
  • Bachelor’s Degree in Accountings with GPA higher than 2.75 New graduates or experience in Accounting.
  • Good command of both written & spoken in English, especially e-mail correspondence
  • Strong in computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Problem-solving and analytical ability
  • Ability to interact positively and effectively with operation and other associates in other departments within the organization and all related stakeholders
  • Have presentation skill, initiative, creativity and versatility
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • Have knowledge of Tax (VAT, Withholding)
  • Have good personality and the ability to work as part of a team
  • Have a Driving license
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 21. Sales Planning Staff จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only.
  • Age between 23-30 years old.
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Marketing or related field with GPA. Higher than 2.75.
  • At least 1-3 year’s experience in Sales or Marketing or related field.
  • Strong analysis skill is preferable; Data Analysis, Market Analysis, Competitors Analysis.
  • Active, energetic, fast learner with initiative ideas
  • Good planning, interpersonal, communication skill.
  • Very good command of both written & spoken English.
  • Strong in computer skill (Word, Excel, Power point).
  • Driving license and driving skill both Manual and Auto Transmission
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 22. Programmer จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 22 – 27 years old
  • Bachelor’s / Master’s degree in computer science or related field with GPA. Higher than 2.75
  • At least 1-3 years’ experience in web application design. Have automotive background would be preferable
  • Knowledge of C#, ASP.Net, Oracle 10 g, SQL Sever
  • Good command of both written & spoken English
  • Active, energetic, Good planning, interpersonal and communication skill
  • Able to work after working hour or holiday in case of necessary
  • Driving license and driving skill both Manual and Auto Transmission
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 23. Certification & Regulation Officer ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 25-30 years old
  • At least 3 years of experience in government that related with automotive industries
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering or related fields
  • Good command of both written & spoken in English
  • Good computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Good communication and report skill.
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • Have good personality
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 24. Government Relations Officer ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Economics, Political science and Laws or related field
  • Have good personality, strong interpersonal skill and ability to negotiate on behalf of the organization
  • Able to work under the pressure of constant deadlines
  • No experience required
  • Experience in government relations role or related field will be a plus
  • Background in automotive business or experience in coordinate with government and external organization will be a plus
  • Good command of both written & spoken in English
  • Strong in computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Have presentation skill, initiative, and versatility
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • Have a Driving license
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 25. Corporate Social Responsibility Officer ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 24-35 years old.
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Arts, PR, Communications, or related field
  • At least 2 years of experience in CSR, PR, Marketing Communications or related field.
  • Have good personality, strong interpersonal skill
  • Good command of both written & spoken in English
  • Excellent command of MS Office (Word, Excel, Power point)
  • Excellent writing and presentation skills.
  • Self-driven with ability to work effectively with others
  • Have a driving license
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 26. ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consultant) จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 20-30 ปี
  • การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถสิอสารภาษาอังกฤษได้
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office
  • บุคลิกดี มนุษนสัมพัธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 27. Area Sales Representative จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s Degree in Business Administration, Marketing or related field with GPA. higher than 2.75
  • At least 3 years work experience in sale or marketing. Have a automobile business background would be preferable
  • Good command of spoken and written English
  • Strong in sale & marketing skill, presentation skill and product knowledge
  • Strong in computer skill (MS. Office) especially Power Point and Excel
  • Able go to working up-country
  • Driving license and driving skill both Manual and Auto Transmission
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 28. Area Service Representative จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 25-35 years old
  • Bachelor’s Degree in Business Administration, Automotive Engineering or related field with GPA. higher than 2.75
  • At least 3 years work experience in after sales & service operation at Service Center
  • Have an automobile business background would be preferable
  • Fair communication in English (spoken and written)
  • Strong in service skill, presentation skill and product knowledge
  • Able go to working up-country (Three Southern Provinces)
  • Driving license and driving skill both Manual and Auto Transmission
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 29. Corporate PR Staff จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • Thai Nationality only
  • Age between 24-30 years old.
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Journalism, Public Relations, Marketing Communication or related field with GPA. Higher than 2.75.
  • At least 2 years experience in PR or Marketing Communication or related field.
  • Very good command of both written & spoken in English
  • Strong in computer skill (Word, Excel, Power point)
  • Possess of  PR writing skills, PR reports (media coverage) and content analysis
  • Ability to interact positively and effectively with media and other associates in other departments within the organization and all related stakeholders
  • Have presentation skill, initiative, creativity, and ability to prioritize and plan effectively
  • Driving license and driving skill both Manual and Auto Transmission
  • *สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

การสมัครงาน ฮอนด้า ออโตโมบิล

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครฮอนด้า สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการและสมัครด้วยตนเองได้ ตามลิงค์แนบด้านล่าง

 สมัครงาน Honda

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of

ข่าวใหม่เปิดสอบยอดนิยม


kerry express,งานบริษัท,บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย),สมัครงาน,หางาน,เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สมัครงาน!!! บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

toyota,งานบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน 2561,สมัครงาน โตโยต้า,สมัครงานบริษัท,โตโยต้า รับสมัครง

ด่วน!!! สมัครงาน “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (TOYOTA)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็คตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61) ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร15-29พ.ค.61)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61 ,สอบครู,หางานราชการ,งานราชการ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) สมัคร17-25พ.ค.61

thaioil,thaioil group,งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัทน้ำมัน,สมัครงาน,สมัครงานบริษัทน้ำมัน,หางาน,ไทยออยล์,ไทยออยล์ กรุ๊ป

บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,สนามบินดอนเมือง,สมัครงาน,สมัครงานสายการบิน thai lion air,สมัครงานสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,สายการบิน thai lion air,สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,งานสายการบิน,หางานราชการ,งานราชการ

สมัครงาน!!! สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

งานธนาคาร,ตำแหน่งงานว่าง,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน,สมัครงาน,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

หางานราชการ,งานราชการ,เปิดสอบราชการ,สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี,งานรัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน ช่อง 3 อัพเดทตำแหน่งงานว่าง 2561 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

งานบริษัท,บริษัท ฮอนด้า,สมัครงนบริษัท,สมัครงาน,สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี,สมัครงาน วุฒิปวส.

หางาน สมัครงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

งานธนาคาร,งานธนาคาร 2018,งานธนาคารที่เปิดรับ,ธนาคารทหารไทย,รับสมัคร,สมัครงานธนาคาร,สมัครงานธนาคาร 2561,แบงก์ทหารไทย

สมัครงาน ธนาคารทหารไทย ปี 2561

งานธนาคาร, งานน่าสนใจ, งานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานว่าง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส., สมัครงาน ธอส., สมัครงานธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดรับสมัครพนักงาน