อัพเดท! ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) จำกัด ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

งานบริษัท,ตำแหน่งงานว่าง,บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด,สมัครงาน,สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์,สมัครงานบริษัท

สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์ 

(Update: 29/05/2561)

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปร์ท ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมท และน้ำทิพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มุ่งมั่นผลิตเครื่องดื่ม คุณภาพระดับโลก เพื่อมอบความสดชื่นดับกระหาย พร้อมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมให้กับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเรา หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาและเติบโตไปกับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน ไทยน้ำทิพย์ คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันทีค่ะ

สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์
สมัครงาน ไทยน้ำทิพย์

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักวิเคราะห์ข้อมูลคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี ในการจัดทำข้อมูล รายงาน และเอกสารต่างๆ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร, การประสานงาน และ ติดตามงาน
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 2. วิศวกรเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักร
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต ซ่อมบำรุง มาอย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานรังสิต คลอง 13
 3. นักบัญชีต้นทุนและอะไหล่อุปกรณ์

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน / การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีต้นทุน หรือ การควบคุมสินค้าคงคลัง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฏหมายภาษีอากร และด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน
  • ใช้โปรแกรม World, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ทุ่งสองห้อง หลักสี่
 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรม (Project Operation Officer) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยาการจัดการ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  • มีประสบการณ์ในการจัดงานด้านสื่อสาร หรือกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ Power point) ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ทุ่งสองห้อง หลักสี่
 5. ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์ มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม 1 ปี
  • มีทักษะงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • สามารถขับรถบรรทุกได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (หากไม่มีต้องพร้อมเข้ารับการอบรมที่บริษัท)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาอยุธยา
 6. Internal Audit จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ
  • สามารถคิดและปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีความคิดริเริ่มใหม่ๆตลอดเวลา
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาหัวหมาก
 7. ช่างเทคนิคในไลน์ผลิต จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • จบวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงโรงงานมาอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
  • มีความรู้ด้าน PLC เบื้องต้น
  • สามารถอ่านแบบเครื่องกล และการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานรังสิต คลอง 13
 8. Project Engineer วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง
  • อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • จบวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft Project, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปทุมธานี
 9. พนักงานขับรถยก จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 18-40 ปี
  • ทำงานเป็นกะได้
  • สามารถขับรถยกได้
  • หากมีใบผ่านการอบรมการขับรถโฟลก์ลิป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาชัยนาท
 10. SAP Basis (ทำงานเป็นกะ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor degree of Engineering (Telecom/Computer) of Bachelor degree of Science (Computer)
  • Welcome New Graduate
  • Able to work on shift
  • English (read/written/spoken) is preferable.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ทุ่งสองห้อง หลักสี่
 11. Customer Development Manager จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความกระตือรือล้น รักงานบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel และ Power point) ได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาบางบอน ซอยเพชรเกษม 69
 12. QA Leader/หัวหน้างานประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เคมี / เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ งานควบคุมคุณภาพ – ประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • มีภาวะผู้นำ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานาปทุมธานี
 13. พนักงานสำรวจร้านค้า จำนวน 4 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาปทุมธานี และสำนักงานใหญ่นอร์ทปาร์ค
 14. พนักงานขาย Software จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • มีรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมใบขับขี่
  • มีใจรักบริการ
  • ชอบงานขาย
  • มีความรู้ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หัวหมาก
 15. นักพัฒนาลูกค้า 7-11 จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาร้านค้าได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาชะอำ สาขาชลบุรี และสาขาเชียงใหม่
 16. Distribution Supervisor จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการกระจายสินค้า และบริหารงานคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะในการบริหาร การจัดการ และความเป็นผู้นำ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ และมีใบขับขี่ประเภท 2
  • มีเงินสดค้ำประกัน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาราชบุรี
 17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย – หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ Power point) ได้อย่างดี
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  • มีรถยนต์ และสามารนำมาใช้งานได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถเดินทางไปสาขาต่างจังหวัดได้ (ตามที่บริษัทมอบหมาย)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาปทุมธานี
 18. QSE Auditor จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น Auditor มาอย่างน้อย 1-3 ปี
  • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ / มีใบรับรองหลักสูตร Internal Auditor
  • มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 19. พนักงานสำรวจร้านค้า จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาเทพารักษ์
 20. ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (เครื่องกล) ไฟฟ้ากำลัง จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเลคทรอนิกส์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงโรงงาน
  • สามารถใช้งานเครื่องกลึง เครื่องกัดในระบบ Manual ได้พอควร
  • มีประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นหรืองานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานรังสิตคลอง 13
 21. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ Power point) ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานรังสิตคลอง 13
 22. วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเครื่องจักรการผลิต เขียนแบบ ออกแบบ/อ่านแบบเครื่องกลได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเครื่องจักรการผลิตและมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักร ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อสื่อสารภายใจ และภายนอกองค์กร
  • มีทักษะในการตัดสินใจ กล้าแสดงออก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ Power point) ได้อย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม PLC และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 23. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถปฏิบัติงาน ช่วงเวลา 14.00 – 22.00 ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาพระรามสาม ติดท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
 24. พนักงานพัฒนาตลาด จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้้นไป
  • ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานขาย และการบริการลูกค้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาปทุมธานี
 25. เจ้าหน้าที่จัดส่ง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • อายุ 21 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติก 3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานปทุมธานี
 26. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (การบริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบ หรือโปรแกรม ACL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสอบ CIA
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Power point) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่หลักสี่

 ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

งานยอดนิยม