ด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบ นายสิบตำรวจจำนวน 183 อัตรา


2017-07-17 694 ผู้เข้าชม
ด่วนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศ เปิดสอบตำรวจ  โดยเงือนไขในการรับสมัครได้เปิดรับบุคคลภายนอกเพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่งานดับเพลิง โดยสังกัด ตชด. พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 

คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชายรายการสมบูรณ์
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)

กำหนดการรับสมัครสอบ
1. ออกประกาศรับสมัครทาง วันที่ 20 – 26 ก.ค.60
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่27 ก.ค. – 18 ส.ค.60
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วันที่14 – 24 ก.ย.60
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.60
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่ 29 ก.ย.60
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกายวันที่ 7 – 18 ต.ค.60
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)วันที่ 20 ต.ค.60
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรองวันที่ 24 พ.ย.60
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วันที่1 ธ.ค.60

สามารถสมัคร ได้ทีเว็บ http://www.policeadmission.org/  หรือกดสมัครได้ที่ สมัครเปิดสอบตำรวจ
 งานดีแนะนำ