ด่วน!!! สำหรับคนอุบลราชธานีสพป.อบ.1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 53 อัตรา


2017-07-24 6495 ผู้เข้าชม
ด่วนๆประกาศ จากรับสพป.อบ.1อุบลราชธานีสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2560
1. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ) จำนวน 28 อัตรา เงินเดือน: 15,000บาท (ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครู)
2. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน: 15,000บาท(สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู และต้องใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้)
3. บุคลากรคณิตศาสตร์ 5 อัตรา เงินเดือน: 15,000บาท (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู และต้องใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ )
4. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 11 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท( ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน )
5. นักการภารโรง (2โครงการ) 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ( ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน )
 
สถานที่ประกาศรับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (ภายในศาลาจังหวัดเก่า ตรงข้ามทุ่งศรีเมือง (อาคารด้านหลัง) ) ตั้งแต่วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 งานดีแนะนำ