มาแล้ว!!! กรมการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม-8 สิงหาคม 2560


2017-07-27 696 ผู้เข้าชม
ประกาศจาก กรมการปกครองจังหวัดสุรินทร์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา โดการเปิดรับสมัครด้วยตัวเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ การปกครองจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ปกครอง 17 อัตรา
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10430 (ยังไม่รวมค่าครองชีพ)
คณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
- ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่รับสมัคร  การปกครองจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 2 ต้องสมัครด้วยตัวเอง  
***************************************************************************************
 งานดีแนะนำ