ประกาศ!!!จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


2017-07-27 347 ผู้เข้าชม
ประกาศจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ  ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-16 ส.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5342570 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานการเงินและบัญชี ระดับสนับสนุน 1 กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ) คุณวุฒิ ปวช.(สาขาการบัญชี)
 
สถานที่สมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-16 ส.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5342570 
 
 งานดีแนะนำ