สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา


2017-08-05 297 ผู้เข้าชม
ประกาศ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  โดยการเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้
1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) 
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
1.2 มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ 
1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) 
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.2 มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
2.3  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
3.2 มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ 
3.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 
สมัครสอบ 
ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง  ที่เว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com/
 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ
 งานดีแนะนำ