กรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - พุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560


2017-08-09 170 ผู้เข้าชม


งานราชการเปิดสอบวันนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา โดยการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17  สิงหาคม - พุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
งานราชการ กรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5 อัตรา 
 
ตำแหน่ง :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :  11,500 - 12,650 บาท
ตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

เปิดรับสมัคร :ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ทีเว็บไซต์ https://doa.job.thai.com และ  www.doa.go.th/humans
เอกสารประกาศสอบ "คลิกเพื่ออ่าน" งานดีแนะนำ