สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560


2017-08-10 270 ผู้เข้าชม
ประกาศจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา โดยการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560 โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้ 
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติตามตำแหน่ง  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฏหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติตามตำแหน่ง  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติตามตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติตามตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติตามตำแหน่ง ตามสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขา หรือ ม.6
 
สมัครสอบ ได้ที่ https://fpo.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 11สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง 
เอกสารประกอบการประกาศสอบ คลิกเพื่ออ่าน
 งานดีแนะนำ