สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา


2017-08-16 290 ผู้เข้าชม
 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 จำนวน 7 อัตรา
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 จำนวน 7 อัตรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม 2560  - 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)   โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้ 
 
1.เจ้าหน้าที่บัญชี  สังกัด AAC   (จำนวน 1 อัตรา) 
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี  อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ในการทางงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป 
 
2.เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ  สังกัด  SPB   (จำนวน 1 อัตรา) 
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ปริญญาตรี ด้านการเงิน,บริหารธุรกิจ, การจัดการ,เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อายุไม่เกิน 42 ปี 
 
3.นักวิจัย (Control and Communication) สังกัด RCC (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ด้าน Optic หรือ Optronics หรือ Opto-electronics หรือ Electo-optic หรือศาสตร์สมัยใหม่ที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา  อายุไม่เกิน 35 ปี
 
4.นักวิจัย (Metallurgy&Material) สังกัด RMM (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โลหการ อุตสาหการ) สาขาวิทยาศาสตร์ (โลหวิทยา หรือวัสดุศาสตร์) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี
 
5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังกัด RWQ (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในการท างาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 45
 
6. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต สังกัด RWP (จำนวน 1 อัตรา) 
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 
สมัครสอบได้ที่
1.1  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น
1.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายใน ภายในวันที่ 18 ส.ค. 2560 เป็นสำคัญ
1.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบ
 
 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133  email : recruitment@dti.or.th
 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=43&cno=5416&cno2=0&show=#
 งานดีแนะนำ