สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560


2017-08-18 428 ผู้เข้าชม


ประกาศจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 7 อัตรา
2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
3. นักบัญชี ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
4. วิศวกร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างศิลป์ ระดับ 3 จำนวน 4 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างเทคนิค ระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา
 
สมัครสอบได้ที่ http://www.glo.or.th  โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560
เอกสารประกอบใบสมัคร  "คลิกเพื่ออ่าน"
  งานดีแนะนำ