สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้เปิดสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560


2017-08-22 375 ผู้เข้าชม
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้เปิดสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 โดยการสมัครสอบด้วยตังเอง ในวันทำการราชการ 
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้
(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 179 อัตรา
(2) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 9 อัตรา
(3) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 339 อัตรา
(4) เภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน 35 อัตรา
(5) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา(6) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา
(7) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
(8) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา
(9) นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
(10) นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา
(11) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 27 อัตรา
(12) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 23 อัตรา
(13) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา
(14) ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา
(15) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 50 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ("คลิกที่นี้เพื่ออ่าน")
 
สมัครสอบได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
 งานดีแนะนำ