สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560


2017-08-25 266 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
 
ตำแหน่งที่เปิดสอบ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (13 อัตรา)
อัตราเงินเดือน   15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติตามตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์
2.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงารคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
สมัครสอบได้ที่ http://online.tks.co.th/coj  ตั้งแต่ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
เอกสารประกอบการสมัคร "คลิกเพื่ออ่าน"
 
***หางานราชการ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.หางานราชการออนไลน์.com***
 งานดีแนะนำ