สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 15 อัตราตั้งแต่ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560


2017-09-07 418 ผู้เข้าชม
หางานราชการ สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 15 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์ ตั้งแต่ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
เงินเดือน  15000 บาท
อัตราที่เปิดรับ   15 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิและคุณสมับติ   ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  งานนิติการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ และตั้งสำนวนคดี งานค่าะรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี จัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา จัดเก็บสำนวนคดี งานตรวจสอบและงานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล หรือได้รับมอบหมาย
 
สมัครสอบ ได้ที่http://www.admincourt.go.th ตั้งแต่ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 งานดีแนะนำ