กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับพนักงาน (ปวส.)จำนวน 6 อัตราตั้งวันที่ 20 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560


2017-09-07 355 ผู้เข้าชม
งานราชการ60 กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับพนักงาน (ปวส.)จำนวน 6 อัตราตั้งวันที่ 20 กันยายน  ถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้
       
ตำแหน่งที่เปิดสอบ   นายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
อัตราเงินเดือน    13800 บาท
เปิดรับจำวน   6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สมัครสอบ ได้ที่ http://www.prd.go.th  ตั้งวันที่ 20 กันยายน  ถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน
 
 งานดีแนะนำ