สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(จังหวดนนทบุรี)เปิดรับสมัคร จำนวน 35 อัตรา


2017-09-08 307 ผู้เข้าชม
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวดนนทบุรีเปิดรับสมัคร จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 12 กันยายน 2560 
โดยตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ 
 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ (สสจ.นครสวรรค์)
อัตราเงินเดือน   15, 000 - 16,500 บาท
ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง   35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
สถานที่สมัครสอบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสนับสนุนบริการ ขั้น9 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โทรศัพท์๐ ๕๖๒๑ ๙๘๙๗
เอกสารประการสมัคร"คลิกเพื่ออ่าน"
 งานดีแนะนำ