มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560


2017-09-15 327 ผู้เข้าชม
งานราชการ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบตำแหน่งอาจารย์  5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดสอบ รวม 5 อัตรา

สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 
สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 
ระดับ ป.โท-เอก คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น 

-วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน 
-วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน 
-สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
-สอบทดลองสอน 50 คะแนน 
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน 
  รวม 300 คะแนน

สถานที่สมัครสอบ ยืนใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 กันยายน เวลา 8:30-15:30

เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 งานดีแนะนำ