กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบรับบุคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา


2017-09-21 231 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

1. นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง (ปริญญาตรี)

เงินเดือน 19500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

2.นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง (ปริญญาตรี)

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตำแหน่ง (ปริญญาตรี)

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

สมัครสอบได้ที่  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ http://https://hss.job.thai.com/


mail เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"
 งานดีแนะนำ