มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1 อัตรา (ม.6)


2017-09-25 315 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งบุคคลเข้าพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2560 

โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

1.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 10000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มัธยมตอนปลาย (ม.6) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนปลาย

สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขันและยื่นใบสมัครด้วยตยเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 895 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการเท่านั้น ส่วนท่านใดต้องการที่จะหา งานราชการ สามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.หางานราชการออนไลน์.com

เอกสารประกอบการสมัครสอบ "คลิกเพื่ออ่าน"
 งานดีแนะนำ