สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) จำนวน 3 อัตรา


2017-09-27 334 ผู้เข้าชม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัคร งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (จังหวัดลพบุรี)

โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ (จำนวน 1 อัตรา)

-เงินเดือน 13800 บาท

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)

-เงินเดือน 13800 บาท

3.ตำแหน่งเภสัชกร (จำนวน 1 อัตรา)

-เงินเดือน 22750 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

-เงินเดือน 20550 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครค้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 9 ตุลาคม 2560

เอกสารประกอบการสมัครงาน "คลิกเพื่ออ่าน"
 งานดีแนะนำ