จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560


2017-10-02 373 ผู้เข้าชม
มาแล้วครับ งานราชการ เป็นงานราชที่เปิดสอบอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการเปิดสอบให้บุคลคทั่วไป บรรจุเป็นพนังงานราชการจำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับ 2 อัตรา

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญณาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง

เอกสารประกอบการสมัครสอบ  -คลิกเพื่ออ่าน

 

2.ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด เปิดรับ 1 อัตรา

เงินเดือน 19500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญณาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ใน สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

เอกสารประกอบการสมัครสอบ  -คลิกเพื่ออ่าน

 

3.ตำแหน่ง นักจิตวิทยา เปิดรับ 1 อัตรา

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้รับปริญณาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ใน สาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

เอกสารประกอบการสมัครสอบ  -คลิกเพื่ออ่าน

 

สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่ 9 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ
 งานดีแนะนำ