มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


2017-10-08 232 ผู้เข้าชม
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

1. นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน :  15,000 บาท
ตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรี 
- สาขาบัญชี 
- การเงิน 
- การเงินการธนาคาร

สถานที่สมัครสอบ  ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขันและยื่นใบสมัครด้วยตยเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 895 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่  11-20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
 งานดีแนะนำ