กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 130 อัตรา


2017-10-16 360 ผู้เข้าชม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2561

ตำแหน่งที่เปิดสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
6. นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา 
7. นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
8. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 
9. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
10. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา

11. นิติกร จำนวน 8 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
13. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
16. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา
17. นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา
18. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 5 อัตรา 
20. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
21. สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com/

ไฟล์ประกอบการสมัครสอบ  - ไฟล์ประกอบการสมัครงาน   - ไฟล์รายระเอียดของงาน
 งานดีแนะนำ