มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอบพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ม.3)


2017-11-24 199 ผู้เข้าชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอบพนักงานขับรถยนต์ (ม.3) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยตำแหล่งที่เปิดสอบมีรายละเอียด ดังนี้
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เงินเดือน 10000บาท
เปิดรับ 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ม.3
รายละเอียดวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -เอกสารแนบคลิกเพื่ออ่าน
 
สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์รับสมัครมสอบ ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหาบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในเวลาราชการ

 
 งานดีแนะนำ