การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เปิดรับสมัครจัดจ้างบรรจุพนักงาน (วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี-โท)


2017-10-31 401 ผู้เข้าชม
ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT ได้มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา โดยการแบ่งระดับชั้นการศึกษาดังนี้  ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 28 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้
 • หน่วยงานโรงไฟฟ้าบางปะกง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/เคมีสิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 4. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 12 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล/ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง
 • หน่วยงาน กฟผ. แม่เมาะ (จังหวัดลำปาง)
 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
 2. ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ/การจัดการทั่วไป/บริหารทั่วไป
 3. ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 8 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ช่างเครื่องกลไฟฟ้า/ช่างติดตั้งไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างเทคนิคยานยนต์/ช่างเครื่องยนต์และดีเซล
 4. ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  – วุฒิ ปวส. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/พืชศาสตร์
        คุณสมบัติผู้สมัครงาน -ไฟล์แนบ
 
        การสมัครสอบ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – 28 พฤษภาคม  2560   (เวลา 16.00 น.)
 งานดีแนะนำ