กรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา


2017-11-25 236 ผู้เข้าชม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
เปิดสอบพนักงานราชการ          
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน  18000 บาท
ประเภท   บริหารทั่วไป
ตำแหน่งว่าง   8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
สมัครสอบได้ที่ http://www.ldd.go.th ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เอกสารประกอบการสมัครงาน-ไฟล์แนบ

 
 งานดีแนะนำ