กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างกลเรือ


2017-12-07 146 ผู้เข้าชม
ประกาศ กรมเจ้าท่า
เรื่อง หางานราชการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในการนตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฎิบัติการ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือ
อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ   
4.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ 
4.2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 
สมัครได้ที่ https://md.thaijobjob.com/ หรือ สมัครได้ที่นี่ "คลิก" ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบการสมัคร -ไฟล์แนบ
 
 
 งานดีแนะนำ