กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อัตรา


2017-12-11 462 ผู้เข้าชม
กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น
 
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หางานราชการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งบุคลากร ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนอัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้
 
2. ตำแหน่ง บุคลากรด้านภาษาจีน
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนอัตราว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารได้

สมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากรร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน -ไฟล์แนบ
 
 งานดีแนะนำ