KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน


2017-12-25 1852 ผู้เข้าชม
KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย คือผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของกสิกรไทย โดยมุ่งเน้นงานบริการเพื่อก้าวเข้าสู่ Service Excellence ของประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย โดยเน้นไปทางด้านแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าทั่วไปของ ธนาคารกสิกรไทย ที่ค่อยให้บริการด้านข้อมูลลูกค้า

 KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดให้ผู้สนใจที่จะร่วมงานสมัครงานมีตำแหน่งดังนี่

 1. ตำแหน่ง Call Center (ภาษาไทย) *ไม่มีงานขาย

  คุณสมบัติ :

  • อายุ 22-34 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ทุกสาขา)
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์/นักขัตฤกษ์)
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 2. ตำแหน่ง Call Center (ภาษาอังกฤษ) *ไม่มีงานขาย

  คุณสมบัติ :

  • อายุ 22-34 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ทุกสาขา)
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์/นักขัตฤกษ์)
  • ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Toeic 550 ขึ้นไป (ถ้ามี)
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 3. ตำแหน่ง Call Center (ภาษาจีน) *ไม่มีงานขาย

  คุณสมบัติ :

  • อายุ 22-34 ปี
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ทุกสาขา)
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์/นักขัตฤกษ์)
  • ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สมัครสอบได้ทีนี่ "คลิกที่นี่เพื่อทำการสมัคร"
 งานดีแนะนำ