กรมราชทัณฑ์เปิดสอบข้าราชการจำนวน 300 อัตรา ...

2017-11-15


กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ...

2017-11-14


กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา...

2017-11-13


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวนมาก...

2017-11-10


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 79 อัตรา...

2017-11-09


กรมทางหลวงชนบทเปิดสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา( วุฒิ ปริญญาตรี,ปวส )...

2017-11-09


กรมทรัพยากรน้ำได้มีการเปิดสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ...

2017-11-24


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ...

2017-10-13


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา ...

2017-09-23


กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 22 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-08-25


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสอบข้าราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ...

2017-08-25


กรมทางหลวง เเห่งประเทศไทยได้เปิดสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560...

2017-08-22


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2...


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อั...


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำน...


กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


 กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างกลเรือ กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำ...


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้...


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน 2 อัตรา(วุติ ปริญญาตรี ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน ...


วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำนวน 6 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำ...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาก...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดกา...