บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้เปิดรับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา(ม.6)...

2017-10-06


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560...

2017-10-04


มาแล้วครับงานราชการ(ม.6) เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2561 จำนวน 100 อัตรา...

2017-10-03


จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560...

2017-10-02


กรมโยธาธิการและผังเมือง (จังหวัดอำนาจเจริญ) ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2560...

2017-10-02


กรมท่าอากาศยานได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 178 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560...

2017-10-01


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) จำนวน 3 อัตรา...

2017-09-27


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1 อัตรา (ม.6)...

2017-09-25


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบรับบุคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา...

2017-09-21


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา...

2017-09-15


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560...

2017-09-15


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(จังหวดนนทบุรี)เปิดรับสมัคร จำนวน 35 อัตรา...

2017-09-08


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2...


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อั...


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำน...


กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


 กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างกลเรือ กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำ...


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้...


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน 2 อัตรา(วุติ ปริญญาตรี ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน ...


วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำนวน 6 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำ...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาก...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดกา...