กรมวิชาการเกษตรได้เปิดรับสมัครสอบพนักงานรับราชการ...

2017-10-08


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ...

2017-10-08


บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้เปิดรับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา(ม.6)...

2017-10-06


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560...

2017-10-04


มาแล้วครับงานราชการ(ม.6) เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2561 จำนวน 100 อัตรา...

2017-10-03


จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560...

2017-10-02


กรมโยธาธิการและผังเมือง (จังหวัดอำนาจเจริญ) ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2560...

2017-10-02


กรมท่าอากาศยานได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 178 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2560...

2017-10-01


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) จำนวน 3 อัตรา...

2017-09-27


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1 อัตรา (ม.6)...

2017-09-25


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบรับบุคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา...

2017-09-21


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา...

2017-09-15


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำ...


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อัตรา กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อั...


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบ...


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชกา...


กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับรา...


สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน...


กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตร กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัต...


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงา...


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...