กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับพนักงาน (ปวส.)จำนวน 6 อัตราตั้งวันที่ 20 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-09-07


สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 15 อัตราตั้งแต่ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

2017-09-07


หางานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เปิดสมัครสอบบุคคลเข้าคัดเลือกข้าราชการจำนวน 13 อัตรา...

2017-08-31


สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-08-25


สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้เปิดสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560...

2017-08-22


เปิดสอบตำรวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับทั้งชายและหญิง...

2017-08-21


กรมทางหลวงชนบทได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการจำนวน 9 อัตราตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560...

2017-08-20


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา...

2017-08-16


กรมชลประทาน ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560...

2017-08-12


สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560...

2017-08-10


กรมสุขภาพจิตได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560...

2017-08-07


บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับคนพิการเข้าทำงาน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560...

2017-08-07


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2...


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อั...


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำน...


กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


 กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างกลเรือ กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำ...


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้...


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน 2 อัตรา(วุติ ปริญญาตรี ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน ...


วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำนวน 6 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำ...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาก...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดกา...