กรมสุขภาพจิตได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560...

2017-08-07


บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับคนพิการเข้าทำงาน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560...

2017-08-07


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา...

2017-08-05


ประกาศ!!! จากกรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน24 อัตรา...

2017-07-28


ประกาศ!!!จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา...

2017-07-27


มาแล้ว!!! สพป.จังหวัดสุรินทร์เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 9 อัตราดังนี้...

2017-07-27


มาแล้ว!!! กรมการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม-8 สิงหาคม 2560...

2017-07-27


ด่วน!!! สำหรับคนอุบลราชธานีสพป.อบ.1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 53 อัตรา...

2017-07-24


องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 234 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560...

2017-07-21


มาแล้ว!!! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560...

2017-07-21


มาแล้ว!!! กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560...

2017-07-20


เปิดสอบแล้ว!!! ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้ จำนวน 21,605 อัตรา...

2017-07-18


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อัตรา กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 187 อั...


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบ...


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชกา...


กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับรา...


สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน...


กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตร กรมศิลปากร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัต...


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงา...


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...


บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง...


เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 41 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ...