สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา...

2017-08-05


ประกาศ!!! จากกรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน24 อัตรา...

2017-07-28


ประกาศ!!!จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา...

2017-07-27


มาแล้ว!!! สพป.จังหวัดสุรินทร์เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 9 อัตราดังนี้...

2017-07-27


มาแล้ว!!! กรมการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม-8 สิงหาคม 2560...

2017-07-27


ด่วน!!! สำหรับคนอุบลราชธานีสพป.อบ.1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 53 อัตรา...

2017-07-24


องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 234 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560...

2017-07-21


มาแล้ว!!! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560...

2017-07-21


มาแล้ว!!! กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560...

2017-07-20


เปิดสอบแล้ว!!! ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้ จำนวน 21,605 อัตรา...

2017-07-18


ด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบ นายสิบตำรวจจำนวน 183 อัตรา...

2017-07-17


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2...


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อั...


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำน...


กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


 กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างกลเรือ กรมเจ้าท่าเปิดสอบข้าราชการโดยการคัดเลือกตำ...


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอบพนักงาน เจ้าหน้...


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน 2 อัตรา(วุติ ปริญญาตรี ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน ...


วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำนวน 6 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเปิดสอบพนักงานราชการจำ...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักวิชาก...


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบนักจัดกา...