สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่13

ประกาศรับสมัครงานล่าสุดหมวดหมู่: งานราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่13
topcome asked 2 เดือน ago


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30ตำแหน่ง
**(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)**
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธ.ค. 2561
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
– ได้บรรจุเป็นข้าราชการทันที ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ พ.ค. 62
– ได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการ ภายใต้การสอนงานของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
ปลัดกระทรวง อธิบดี 
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้บริหารภาคเอกชน
– อบรมเป็นระยะเวลารวม 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการในกระทรวง กรมต่าง ๆ
ดูรายละเอียดประกาศที่ https://file.job.thai.com/prakad/opdc201810/opdc201810_1.pdf
สมัครออนไลน์ที่ https://opdc.thaijobjob.com
โทร 0 2356 9999 ต่อ 8928 8825 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 – 8
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน \\\”Open House โครงการ นปร. รุ่นที่ 13\\\” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80.พรรษา ชั้น อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhY42r_g0a1db1FiNhqQR-7QpgHdNIPA8X6LRSPUte_Q4R8g/viewform?c=0&w=1

งานยอดนิยม